ĐIỀU KIỆN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Giá 100.000 đ/ Tp
Ngân hàng Tiên Phong cho vay mua ô tô cũ và mới
Giá 80% giá trị xe

Ngân hàng Tiên Phong cho vay mua ô tô cũ và mới

Tấng 12 tòa nhà DOJI số 5 Lê Duẩn, Hà Nội
DT: Zalo: 0904619139 Số tầng: Tầng 12

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Chúng tôi phân phối Trái phiếu doanh nghiệp của các công ty đã được lựa chọn dựa trên phân tích các yếu tố như: Tuân thủ luật pháp; có kế hoạch kinh doanh hiệu quả sớm thu hồi dòng tiền; An toàn về các hệ số tài chính; Và trên hết có tài sản đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu.

Đối tác truyền thông