0904 619 139

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Luatphathanhtpdn

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

 • Giá Bán: 100.000 đ/ Tp
 • Diện Tích: Zalo: 0904619139
 • Số Tầng:
 • Địa Điểm:

Tổng quan QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Luatphathanhtpdn

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng phương án phát hành trái phiếu

Các nội dung cơ bản cần phải có trong phương án bao gồm:

 • Thông tin chung về lĩnh vực kinh doanh; tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Mục đích của việc phát hành và kế hoạch sử dụng vốn sau khi phát hành.
 • Các yếu tố dự kiến liên quan đến trái phiếu phát hành bao gồm: số lượng, loại hính, kỳ hạn và lãi suất
 • Danh sách các tổ chức tham gia bảo lãnh và phương thức phát hành trái phiếu
 • Kế hoạch và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu
 • Các cam kết khác (nếu có).

Bước 2: Gửi phương án phát hành lên các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định.

 • Đại hội cổ đông là cơ quan có phẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đối với loại hình trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền.
 • Đối với các loại hình trái phiếu khác, cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

Bước 3: Gửi thông báo bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu với Bộ Tài chính

 • Thời hạn gửi đăng ký cho Bộ Tài chính là tối thiểu 03 ngày làm việc trường ngày tổ chức phát hành.

Ghi chú: Trường hợp doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng, phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu đến Ủy ban chứng khoán nhà nước. Và chỉ được thực hiện phát hành khi có phê duyệt bằng văn bản của các cơ quan đó.

Hồ sơ phát hành trái phiếu bao gồm:

 • Phương án phát hành cùng quyết định phê duyệt thực hiện phát hành trái phiếu của các cấp có thẩm quyền.
 • Các văn bản, giấy tờ pháp lý chứng mình doanh nghiệp đủ điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định.
 • Kết quả xếp loại của tổ chức định mức tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có);
 • Các hợp đồng bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, hợp đồng đại lý và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
 • Văn bản pháp lý chứng minh các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư và đã có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền trong trường hợp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

4. Quy định mới về việc công bố thông tin phát hành trái phiếu

Căn cứ theo quy định mới tại Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP. Việc công bố thông tin phát hành trái phiếu được quy định tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến.

 • Thông tin công bố phát hành có nội dung tuân theo Mẫu tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định 81/2020/NĐ-CP.
 • Đối với việc phát hành trái phiếu xanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin về quy trình quản lý, giải ngân vốn theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định.
 • Hình thức gửi nội dung: hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử.

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều đợt phát hành trái phiếu:

 • Trong lần phát hành đầu tiên, doanh nghiệp thực hiện việc công bố thông tin trước khi phát hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
 • Trong những đợt phát hành sau, doanh nghiệp phải thực hiện bổ sung các tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 13, tối thiểu 03 ngày làm việc trước đợt phát hành phải gửi đến các nhà đầu tư và Sở Giao dịch Chứng khoán.

(Sưu tầm theo bravo.com.vn)

Vị Trí QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Mặt Bằng QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Tiện Ích QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Tiến Độ QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

TRÁI PHIẾU CÔNG TY SUNSHINE TECH
Giá 10 triệu/ Trái phiếu

TRÁI PHIẾU CÔNG TY SUNSHINE TECH

Tấng 12 tòa nhà DOJI số 5 Lê Duẩn, Hà Nội
DT: Zalo: 0904619139 Số tầng:
DỰ ÁN ROSE TOWN – 79 NGỌC HỒI
Giá Liền kề từ 70.2 tr/ m2

DỰ ÁN ROSE TOWN – 79 NGỌC HỒI

Số 79 Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
DT: 81,5 ~ 165,3 m2 Số tầng: 4 tầng + 1
HỒNG HÀ ECO CITY
Giá 17,31 ~ 20.16 tr/ m2

HỒNG HÀ ECO CITY

Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
DT: 65.25 ~108.32 m2 Số tầng: 22 tầng
SUNSHINE CITY
Giá Từ 38 triệu/m2

SUNSHINE CITY

Khu Đô thị Ciputra – Nam thăng long,Tây Hồ, Hà Nội
DT: 74 ~ 196.2m2 Số tầng: 40 tầng
SUNSHINE CRYSTAL RIVER
Giá 39 triệu/ m2

SUNSHINE CRYSTAL RIVER

Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội
DT: 75.2m2, 81.2 m2, 102.4 m2, 199.8 m2 Số tầng: 5 tầng +1
KHAI SƠN TOWN
Giá 100 triệu/ m2

KHAI SƠN TOWN

Phường Ngọc Thụy – quận Long Biên, Hà Nội
DT: 76,2 m2 ~ 164m2 Số tầng: 5 tầng + 1 tum