0904 619 139

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Bán trực tiếp và ký hợp đồng chuyển nhượng Trái phiếu.

– Các trái phiếu tập đoàn DOJI, Hưng Thịnh, Phúc Khang, BCG, … LÃI ĐẾN 10,45%; Trả lãi 3 tháng/ lượt…. được Bộ tài chính chấp thuận. Trái phiếu có thể cầm cố bên thứ ba nếu khách có nhu cầu cần tiền..

– Trái phiếu chuyển nhượng được Ngân hàng kiểm soát rủi ro và có tài sản Bảo đảm;

– Trái phiếu được kiểm soát rủi ro và phân bổ theo quy trình Ngân hàng kiểm soát; bảo lãnh từ kiểm soát tài khoản thanh toán đến tài sản bảo đảm;

Liên hệ Zalo: 0904619139 để được tư vấn trái phiếu.

See the source image

 

See the source image