0904 619 139

Cung cấp Gạo

PHÂN PHỐI GẠO

PHÂN PHỐI GẠO Cung cấp Ưu gạo Việt và gạo Yêu Mẹ Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Dương (Daiduongseed) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh giống cây trồng và chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp. Công ty không ngừng cung […]