0904 619 139

Các Trái phiếu phân phối có cam kết thu xếp vốn từ Ngân hàng đối tác

Các Trái phiếu phân phối có cam kết thu xếp vốn từ Ngân hàng đối tác

Các Trái phiếu phân phối có cam kết thu xếp vốn từ Ngân hàng đối tác

 

Khách hàng ký hợp đồng chuyển nhượng từ Công ty CP Chứng khoán. Mỗi hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu mới kỳ hạn từ 1 tháng trở lên đều có Ngân hàng đối tác cam kết và đóng dấu.

Ngân hàng đối tác cấp hạn mức tín dụng 2.100 tỷ cho Công ty CP Chứng khoán.  Hỗ trợ CTCK trong việc thanh toán lãi và gốc trái phiếu cho khách hàng khi đến hạn và các nghiệp vụ khác”.

Tất cả các trái phiếu do CTCK hiện đang thanh toán bình thường khi đến hạn. Hiện nay CTCK đang triển khai phân phối một số sản phẩm như sau:

 1. 1. Giao dịch trên trực tiếp trên TKCK – Hỗ trợ quản lý Tiền gửi trực tiếp tại CTCK:
16/08/2023 Kỳ hạn lập mới/gia hạn Tỷ lệ lợi suất (net) Số tiền giao dịch tối thiểu (VND)
  Từ (ngày) Đến (ngày) (sau thuế TNCN, nếu có) (%/năm)  
  7 29 6.0 5.000.000
  30 59 6.5
  60 89 7.0
  ≥ 90 7.5
Lưu ý: Áp dụng cho giao dịch kỳ hạn và không áp dụng chính sách thanh lý trước hạn.  

 

Xem thêm tại đây

https://www.bdscenland.vn/ho-tro-quan-ly-tien-tren-tai-khoan-giao-dich-chung-khoan/

  1. 2. Trái phiếu của chính Công ty CP Chứng khoán
   Thời hạn đầu tư trái phiếu Tỷ suất đầu tư đối với giao dịch mới (%/năm) Tỷ suất đầu tư đối với giao dịch gia hạn (%/năm)
   1 Tháng đến < 2 tháng 7,2 7,4
   2 Tháng đến < 3 tháng 8.0 8.2
   3 Tháng đến < 6 tháng 8.8 9.0
   > = 6 Tháng 9.2 9.4

  1. 3. Trái phiếu mã khác

  Thời hạn đầu tư trái phiếu Tỷ suất đầu tư đối với giao dịch mới ( %/năm) Tỷ suất đầu tư đối với giao dịch gia hạn ( %/năm)
  1 tuần đến < 2 tuần 6,8 7.0
  2 tuần đến < 3 tuần 7.0 7.2
  3 tuần đến < 1 tháng 7,3 7.5
  1 tháng đến < 3 tháng 8.5 8.7
  3 tháng đến < 6 tháng 9.8 10.0
  6 tháng đến < 12 tháng 10.2 10.4
  Trên 12 tháng 11.0 11.2
 • Có cam kết của Ngân hàng đối tác ký tên đóng dấu
 • Thực hiện thanh toán 100% các giao dịch qua TKCK của KH tại công ty CK và liên thông tài khoản Ngân hàng của khách hàng.

Trái phiếu là sản phẩm tài chính có Nhà nước bảo hộ. CTCK và Ngân hàng đối tác thận trọng trong khâu lựa chọn doanh nghiệp để phát hành trái phiếu. Trong quá trình thực hiện CTCK cùng Ngân hàng đối tác cùng kiểm soát các doanh nghiệp, phối hợp cùng doanh nghiệp để quản lý dòng tiền và tài sản đảm bảo của Doanh nghiệp. CTCK cùng Ngân hàng đối tác cũng đặc biệt quản lý rủi ro về chính trị và pháp lý của doanh nghiệp.Trên hết CTCK cùng Ngân hàng cũng là các nhà đầu tư lớn nhất đồng hành cùng đầu tư các sản phẩm trái phiếu này.

Mọi thông tin cần thiết các doanh nghiệp tốt phát hành trái phiếu, Quý khách vui lòng liên hệ Zalo: 0904619139.

 

Chính phủ bắt đầu hỗ trợ trái phiếu gần đây:

https://cafef.vn/trai-phieu-doanh-nghiep-van-la-kenh-dau-tu-tiem-nang-trong-dai-han-20221026092916067.chn

https://cafef.vn/fiinratings-rui-ro-trai-phieu-doanh-nghiep-voi-he-thong-tin-dung-o-muc-thap-20221021170407511.chn

https://m.cafef.vn/cho-phep-cac-to-chuc-tin-dung-tiep-tuc-duoc-mua-trai-phieu-doanh-nghiep-188230423190739657.chn

https://cafebiz.vn/pho-thong-doc-neu-dich-danh-cac-ngan-hang-yeu-cau-xem-xet-giam-lai-suat-176230425185149327.chn