0904 619 139

Tư vấn lập dự án đầu tư – Thiết kế xây dựng

Tư vấn lập dự án đầu tư – Thiết kế xây dựng

Tư vấn lập dự án đầu tư – Thiết kế xây dựng

– Lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế các công trình xây dựng bao gồm: công trình dân dụng,công trình công nghiệp, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật;

– Lập tổng dự toán và dự toán công trình cho các loại công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

2. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Những dự án khác trong trường hợp cần phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.

3. Lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng cho mục đích tôn giáo hoặc Công trình xây dựng quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

Thiết kế xây dựng các bước: Thiết kế sơ bộ (trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự án đầu tư xây dựng. Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các nội dung sau:

  • Phương án công nghệ
  • Công năng sử dụng
  • Phương án kiến trúc
  • Tuổi thọ công trình
  • Phương án kết cấu, kỹ thuật
  • Phương án phòng, chống cháy nổ
  • Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao
  • Giải pháp bảo vệ môi trường
  • Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp với từng bước thiết kế xây dựng

GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1.Thẩm tra thiết kế

2.Thẩm tra tổng dự toán

3.Tư vấn đấu thầu

4.Giám sát thi công

5.Giám sát điện, điện lạnh, cấp thoát nước, PCCC, VSMT

6.Chứng nhận phù hợp chất lượng

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN