0904 619 139

Trái phiếu là gì? Trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn bao lâu?

Trái phiếu là gì? Trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn bao lâu?

Trái phiếu là gì? Trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn bao lâu?

Trái phiếu là kênh tài chính mang đến lãi suất cao cho các nhà đầu tư. Khi tham gia thị trường này. Ngoài mệnh giá, nhà phát hành, lãi suất thì kỳ hạn trái phiếu cũng là một trong những thông tin quan trọng mà bạn cần quan tâm.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu theo nhiều định nghĩa trái phiếu là quy định nghĩa vụ của nhà phát hành phải trả cho người nắm giữ một khoản tiền xác định trong khoảng thời gian cụ thể và bên phát hành trái phiếu phải hoàn trả khoản vay ban đầu cho nhà đầu tư khi đến hạn.

Hiểu một cách đơn giản hơn thì trái phiếu là đi vay vốn, hay còn được biết đến là phương tiện huy động vốn phổ biến với bản chất cơ bản là khoản vay. Trên một trái phiếu thường được ghi rất rõ ràng về các thông tin quan trọng như tên nhà phát hành trái phiếu, loại hình trái phiếu, lãi suất trái phiếu, mệnh giá trái phiếu và kỳ hạn trái phiếu mà khách hàng tuyệt đối không thể bỏ qua.

Trái phiếu là gì? Trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn bao lâu?

Kỳ hạn trái phiếu là gì?

Theo định nghĩa từ Investopedia thì kỳ hạn trái phiếu là thời gian được tính từ lúc trái phiếu được phát hành cho đến khi đáo hạn. Theo đó ngày đáo hạn là ngày mà tổ chức phát hành phải mua lại trái phiếu. Ngoài ra thì trong khoảng thời gian từ khi phát hành cho đến ngày đáo hạn, người phát hành phải có nghĩa vụ thanh toán tiền lãi theo cam kết cho người nắm giữ trái phiếu.

Nhà phát hành phải thanh toán cho người nắm giữ trái phiếu

Kỳ hạn trái phiếu được xem là một trong những thông tin quan trọng mà nhà đầu tư nhất định phải nắm rõ bởi 3 lý do sau:

  1. Kỳ hạn trái phiếu thể hiện chi tiết thời gian mà người nắm giữ trái phiếu có thể mong đợi để nhận được các khoản thanh toán, hay còn gọi là tiền lãi định kỳ. Hơn nữa, kỳ hạn trái phiếu còn giúp nhà đầu tư tính được số năm khi khoản vay gốc được hoàn trả toàn bộ
  2. Lợi tức của một trái phiếu phụ thuộc nhiều vào kỳ hạn
  3. Trong suốt thời gian tồn tại trên thị trường, giá trị của trái phiếu sẽ biến đổi qua quãng đời của nó khi lãi suất trên thị trường thay đổi – tính biến của giá trái phiếu phụ thuộc vào thời gian đáo hạn của nó. Nếu các yếu tố khác không đổi, thời gian đáo hạn càng dài, tính biến động giá của trái phiếu càng lớn trước một sự thay đổi của lãi suất thị trường.

Kỳ hạn trái phiếu được chia thành 3 nhóm chính như sau:

  • Ngắn hạn: Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 đến 5 năm
  • Trung hạn: Trái phiếu có kỳ hạn từ 5 đến 12 năm
  • Dài hạn: Trái phiếu có kỳ hạn từ 12 đến 30 năm

Là một nhà đầu tư thông minh thì bạn nên nắm rõ những điều quan trọng về kỳ hạn trái phiếu thì mới có thể tối đa hóa lợi nhuận mong muốn.

Kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp

Kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp

Trên thị trường nước ta hiện nay có 7 loại hình trái phiếu doanh nghiệp đang được lưu hành là Trái phiếu thu nhập, Trái phiếu có thế chấp, Trái phiếu không có thế chấp, Trái phiếu có thể chuyển đổi, Trái phiếu có thể chuộc lại, Trái phiếu có lãi suất ổn định, Trái phiếu có lãi suất thả nổi và Trái phiếu chiết khấu.

Các loại trái phiếu doanh nghiệp nói trên sẽ có kỳ hạn rất đa dạng. Tuy nhiên, kỳ hạn này sẽ phải được áp dụng đúng theo quy định của pháp luật tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 90/2011/NĐ-CP, cụ thể là “Trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn từ một (01) năm trở lên.”

Bên cạnh đó thì mệnh giá tối thiểu của một trái phiếu là từ một trăm nghìn đồng, các mệnh giá khác phải là bội của một trăm nghìn đồng.