0904 619 139

Trái phiếu doanh nghiệp thuộc tập đoàn Phúc Khang

Trái phiếu doanh nghiệp thuộc tập đoàn Phúc Khang

Trái phiếu doanh nghiệp thuộc tập đoàn Phúc Khang

Công ty CP BĐS Ngôi nhà Hạnh Phúc thuộc tập đoàn Phúc Khang

Trái phiếu doanh nghiệp Công ty CP BĐS Ngôi nhà Hạnh Phúc (Có tài sản đảm bảo) thuộc tập đoàn và được bảo lãnh bởi tập đoàn Phúc Khang

Có tài sản đảm bảo

Xây dựng dự án Happy Villa

– Tiền huy động xây cho xây dựng dự án Happy Villa ở Đồng Văn Cống, Quận 2, TP. HCM –Đối diện Vista Verde.
– Lãi suất nhận net cho ba khung 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng của Trái phiếu doanh nghiệp lần lượt là 8.5%/năm, 9.2%/năm và 10.35%/năm.

Lãi suất 6 tháng cao gần như gấp đôi LS của NHTM

– Lãi suất 6 tháng cao gần như gấp đôi LS của NHTM. Trái phiếu được kiểm soát theo quy trình Quản lý rủi ro như của Ngân hàng TMCP Tiên Phong và phân bổ nên rất an toàn.
– Trái phiếu này có tài sản đảm bảo và thế chấp ở ngân hàng TMCP Bản Việt Trái phiếu: đây là các doanh nghiệp uy tín, Các doanh nghiệp này bán trái phiếu đã được Bộ tài chính phê duyệt cho người dân có nhu cầu.


– Bán trái phiếu với mệnh giá 100tr/ 1 trái phiếu.

 

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản