0904 619 139

Trái phiếu| Bond của Bamboo Capital Land

Trái phiếu| Bond của Bamboo Capital Land

Trái phiếu/ Bond của Bamboo Capital Land

Vui lòng liên hệ tới Nguyễn Đức Thắng, số điện thoại 0904 619 139. Địa chỉ tầng 12 tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Hội.

Trái phiếu/ Bond của Bamboo Capital Land là phần trái phiếu đầu tiên thuộc tập đoàn. Mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu trong tổng số VNĐ 375.000.000.000 (ba trăm bảy mươi năm tỷ Đồng). Ngày phát hành là Ngày 28 tháng 11 năm 2019. Thời hạn 02 (hai) năm, Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại trước hạn sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành và mỗi nhà đầu tư được quyền quyết định chọn bán hay tiếp tục nắm giữ. Sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát Hành mặc nhiên được quyền mua lại trước hạn.
Nhà Đầu Tư có quyền bán lại cho Tổ Chức Phát Hành tại ngày tròn 12, 15,18 và 21 tháng. Lợi tức Cho năm đầu tiên: 11.5%/năm.
– Cho các kỳ tính lãi sau năm đầu tiên: bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 11.5%/năm. Lợi tức Cho năm đầu tiên: 11.5%/năm.
– Cho các kỳ tính lãi sau năm đầu tiên: bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 11.5%/năm. Tài sản bảo đảm
a. 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu – tương đương 9.26% cố phần Bamboo Capital (HOSE: BCG)
b. 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu – tương đương 23.8% cố phần CTCP Tracodi (HOSE: TCD)
c. 35% cổ phần dự án The Sông, Hội An.
* Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả sau hoặc tiết kiệm điện tử/ tiết kiệm online 12 tháng trả sau của ngân hàng TMCP Tiên Phong Bank.

Bamboo Capital Land
1. Đây là một phần Bamboo Capital phát hành để đầu tư các dự án năng lượng mặt trời và bất động sản.
2. Có đủ các đơn vị kiểm toán, luật tư vấn phát hành.
3. Tập đoàn về nông nghiệp và Xây dựng, BĐS và thương mại; mở thêm năng lượng tái tạo
4. 2 dự án năng lượng mặt trời đã hoàn thành và chuẩn bị thực hiện 2 dự án
5. Một số dự án BĐS Casa Marina xong; Radission Blu Hội An đang thực hiện; King Crown Village đang thực hiện
6. Dự án BOT xong đang thu phí
7. Khu công nghiệp Việt Hàn chuẩn bị xây dựng. Bùng nổ NN đang đổ vào VN đầu tư
8. Tracodi là tổng thầu thực hiện các dự án của Tập đoàn.
9. Kể từ năm thứ 2 khách hàng có thể Bán lại trái phiếu. Nếu trái phiếu còn lại thời hạn thì người mua mới được hưởng 12 tháng thì hưởng 10,83% sau thuế; Nếu còn 6 tháng thì hưởng 9,2%
10. Nhà đầu tư mua sau thì chịu thuế 5% của 11,5% trái tức và thuế chuyển nhượng (Phần trừ đi để còn 10,83% nếu còn 12 tháng)
11. Nhận tiền chuyển trước được trả lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng.
12. TPS mua của Trái chủ phát hành TCPH Bamboo Capital.

Mời các bạn xem Đánh giá về trái phiếu Bamboo Capital Land:

Nguyễn Thắng thành viên Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong Tps, Nếu các bạn có nhu cầu mua trái phiếu Bamboo Capital Land tại công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ tới Nguyễn Đức Thắng, số điện thoại 0904 619 139. Địa chỉ tầng 12 tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Hội.