0904 619 139

Nhận Định thị trường Chứng Khoán, Tuần 44 từ 28/10/2019 ~ 01/11/2019, Bứt phá xu hướng giảm

Nhận Định thị trường Chứng Khoán, Tuần 44 từ 28/10/2019 ~ 01/11/2019, Bứt phá xu hướng giảm

Nhận Định Chứng Khoán, Tuần 28/10~01/11/2019, Tuần qua VNINDEX giảm mạnh đầu tuần rồi tăng liên tiếp 4 phiên trở lại. Trước khi đóng lại tuần ở mức gần cao nhất. Đóng tuần là cây nến màu xanh. Vnindex đang ở điểm cuối mô hình lá cờ trước khi mở ra sóng mới.

Tuần tới sẽ là tuần bứt phá của Vnindex. Chi tiết bản nhận định và Phím hàng vui lòng xem thêm trong Video.

Liên hệ: Thắng 09046 19139