0904 619 139

Các Trái phiếu TPS phân phối có cam kết tài trợ vốn từ TPBank

Các Trái phiếu TPS phân phối có cam kết tài trợ vốn từ TPBank

Các Trái phiếu TPS phân phối có cam kết tài trợ vốn từ TPBank

Biatraiphieulai11

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đã họp với TPBank và đã chốt phương án “TPBank phát hành văn bản cam kết tài trợ vốn cho TPS trong việc thanh toán lãi và gốc trái phiếu TPS phân phối cho khách hàng khi đến hạn”.

Do luật hạn chế nên TPBank tạm cam kết cho tất cả các hợp đồng mới chứ không thể ra khung bảo lãnh truyền thông cho tất cả các lô trái phiếu bên anh đang phân phối. Do các lô này đã phát hành rồi. Mỗi hợp đồng chuyển nhượng trái phiếu mới kỳ hạn từ 1 tháng trở lên đều có ngân hàng TPBank cam kết và đóng dấu và áp dụng cho tất cả các hợp đồng mới từ 15/11/2022.

Camket Rv

Xem thêm văn bản TPBank cấp hạn mức tín dụng cho TPS: Xem tại đây Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022

https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-nghi-quyet-hdqt-so-19-2022-nq-hdqt-ngay-14-11-2022-ve-phuong-an-su-dung-hmtd-do-tpb-cap-cho-tps?postId=1476

Bên TPS là Công ty Chứng Khoán đầu tiên có được sự hậu thuẫn từ Ngân hàng TPBank cùng trong hệ sinh thái với DOJI, Vàng bạc SCJ, Thế giới kim cương, DOJI land… Việc này sẽ ổn định tâm lý khách hàng. Khách hàng mua trái phiếu từ TPS yên tâm nắm giữ. Các phòng ban pháp chế đẫ tiến hành, Khối DVKH phát hành thêm Văn bản chính thức này đã được truyền thông trên trang tpbs.com.vn.

Trái phiếu là sản phẩm tài chính có Nhà nước bảo hộ. TPS và TPBank thận trọng trong khâu lựa chọn doanh nghiệp để phát hành trái phiếu. Trong quá trình thực hiện TPS cùng TPBank cùng kiểm soát các doanh nghiệp, phối hợp cùng doanh nghiệp để quản lý dòng tiền và tài sản đảm bảo của Doanh nghiệp. TPS cùng TPBank cũng đặc biệt quản lý rủi ro về chính trị và pháp lý của doanh nghiệp.Trên hết TPS cùng TPBank cũng là các nhà đầu tư lớn nhất đồng hành cùng đầu tư các sản phẩm trái phiếu này.

 

Tất cả các trái phiếu do TPS hiện đang đảm bảo về thanh toán khi đến hạn. Hiện nay TPS đang triển khai phân phối một số sản phẩm của TPS có hiệu lực áp dụng từ ngày 11/11/2022 như sau:

 1. 1. Maxprofit – TPS hỗ trợ quản lý Tiền gửi trực tiếp tại TPS:
ĐIỀU CHỈNH TỪ NGÀY 11/11/2022
17/11/2022 Kỳ hạn lập mới/gia hạn Tỷ lệ lợi suất (net) Số tiền giao dịch tối thiểu (VND)
Từ (ngày) Đến (ngày) (sau thuế TNCN, nếu có) (%/năm)
7 29 8.00 10.000.000
30 59 8.50
60 89 9.00
≥ 90 9.50
Lưu ý: Áp dụng cho giao dịch kỳ hạn và không áp dụng chính sách thanh lý trước hạn.

Xem thêm tại đây

https://www.bdscenland.vn/ho-tro-quan-ly-tien-tren-tai-khoan-giao-dich-chung-khoan/

  1. 3. Trái phiếu mã TPS
   Thời hạn đầu tư trái phiếu Tỷ suất đầu tư đối với giao dịch mới (%/năm) Tỷ suất đầu tư đối với giao dịch gia hạn (%/năm)
  1 Tuần – < 1 Tháng 9.50 9.80
  1 Tháng 10.00 10.30
  2 Tháng 10.00 10.30
  3 Tháng 11.00 11.30
  6 Tháng 12.00 12.30
  12 Tháng 12.50 12.80

   

  1. 4. Trái phiếu mã khác
   Thời hạn đầu tư trái phiếu Tỷ suất đầu tư đối với giao dịch mới ( %/năm) Tỷ suất đầu tư đối với giao dịch gia hạn ( %/năm)
   1 tuần              10.00                  10.30
   2 tuần – dưới 1 tháng              10.00                  10.30
   1 tháng              10.50                  10.80
   2 tháng              10.50                  10.80
   3 tháng              12.50                   12.70
   6 tháng              13.50                   13.70
   9 tháng             13.70                    13.90
   12 tháng              14.00                     14.20
 • Kể từ 5/1/2023 – 28/2/2023:  TPS sẽ chỉ định tài khoản thụ hưởng tiền đầu tư tại HĐ bán sẽ là TKCK của KH trên cơ sở có sự xác nhận từ CBBH tại ĐVKD khi xác nhận phương án đầu tư.
 • Kể từ ngày 1/3/2023: TPS sẽ thực hiện thanh toán 100% các giao dịch qua TKCK

 

Liên hệ 0904619139 để được chính sách ưu đãi.

 

Xem thêm tài đây:

Lãi suất | TPBank Digital

1.6. BẢO CHỨNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN MERRYLAND – QUY NHƠN

Lãi suất 15%/ năm và 18%/năm cho kỳ hạn 2 năm.

 

Mọi thông tin cần thiết các doanh nghiệp tốt phát hành trái phiếu, Quý khách vui lòng liên hệ Zalo: 0904619139.

 

Chính phủ bắt đầu hỗ trợ trái phiếu gần đây:

https://vnexpress.net/thu-tuong-doanh-nghiep-phai-tra-du-goc-lai-trai-phieu-4547833.html?gidzl=WndwHmMxFtQF1Vv92wKtTOm6yKaHzsHpmGBsIK6hOdV53Af7HwrhVyK4eqzFe3OacG3s63UpaF090hqzUm

https://tuoitre.vn/bo-tai-chinh-trinh-chinh-phu-giai-phap-cuu-thi-truong-trai-phieu-20221213112721073.htm

Hiện TPBank là ngân hàng có xếp hạng cao nhất khả năng đáp ứng thanh toán của ngân hàng

https://cafef.vn/ngan-hang-nao-co-thanh-khoan-tot-nhat-hien-nay-20221204123816987.chn

Thực hiện nhiều giải pháp để lấy lại “bức tranh tươi sáng” cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp – Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới (vneconomy.vn)

Yêu cầu doanh nghiệp phát hành dùng mọi nguồn lực trả lãi, gốc trái phiếu đầy đủ cho nhà đầu tư – Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới (vneconomy.vn)

Bộ Tài chính nói gì trong cuộc họp bàn về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/11? (cafef.vn)

https://markettimes.vn/pho-thu-tuong-le-minh-khai-se-chi-dao-ra-soat-kip-thoi-thao-go-vuong-mac-on-dinh-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-8418.html

https://vietnambiz.vn/de-xuat-tinh-toi-giai-phap-cho-nhtm-mua-lai-trai-phieu-sap-toi-han-cuu-nguy-cho-doanh-nghiep-va-nen-kinh-te-2022111215121233.htm

https://baodautu.vn/chinh-phu-yeu-cau-danh-gia-tpdn-dao-han-quy-iv2022-va-nam-2023-sua-nghi-dinh-65-neu-can-d177599.html?zarsrc=31&utm_campaign=zalo&utm_medium=zalo&utm_source=zalo

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/khong-nen-rut-truoc-han-trai-phieu-doanh-nghiep-post308359.html

https://cafef.vn/trai-phieu-doanh-nghiep-van-la-kenh-dau-tu-tiem-nang-trong-dai-han-20221026092916067.chn

https://cafef.vn/fiinratings-rui-ro-trai-phieu-doanh-nghiep-voi-he-thong-tin-dung-o-muc-thap-20221021170407511.chn

https://vietstock.vn/2022/10/chung-khoan-tps-bao-lai-sau-thue-quy-3-dat-hon-70-ty-dong-737-1009493.htm